De Boerderijschool

Samen uit, samen beleven, samen ervaringen opdoen, samen ruiken, proeven, horen, voelen en zien, samen leren, samen maken, samen verwerken en bovenal samen vrij zijn

Samen met een goed bevriende collega bezoek ik al jaren de NIVOZ-onderwijsavonden in Driebergen. Tijdens één van deze avonden raakten we geïnspireerd door een verhaal over een format waarbij een groep kinderen een paar keer per jaar een boerderij bezoekt.

Dit klonk ons geweldig in de oren … De groep kinderen was er, de boerderij ook en ik ging stoppen als leerkracht om fulltime boerin te worden, dus we zagen kansen en mogelijkheden.

Rondom de tafel hebben we gekeken hoe we het Jenaplanonderwijs van de Keerkring konden aansluiten op het boerderijonderwijs. En werkelijk het zit als gegoten 😊

Wereldoriëntatie loopt als een rode draad door het lesprogramma van de Keerkring heen. Daar wordt veel tijd en ruimte voor vrijgemaakt. Daarom is het mogelijk om met de groep om de zoveel weken een bezoek aan de boerderij te brengen.

Veel aspecten komen aan bod op een boerderijdag. Denk aan bijvoorbeeld leren over de natuur, beeldende vorming, samenwerken, op onderzoek uitgaan, verleggen van grenzen en ook rekenen met hele grote getallen, luister maar …

(Rekenfilmpjes volgen nog…)

Nieuws archief